Energiezuinig huis. Waarom loont het?

Leestijd: 4 minuten

De afgelopen jaren heeft de bouwsector een dynamische ontwikkeling doorgemaakt. Dit heeft niet alleen te maken met het aantal gebouwen en nieuwe investeringen, maar ook met de ontwikkeling van technisch denken, algemeen begrepen “knowhow” en een toegenomen maatschappelijk bewustzijn van zaken die te maken hebben met zorg voor het milieu.

Wat is een energie-efficiënt gebouw?
Bovenstaande factoren zijn de drijvende kracht achter de groeiende interesse in energiezuinig bouwen. Wat is een energiezuinig huis? Het is een zogenaamd energiezuinig huis, dat een verwarmingsbehoefte heeft tussen 30 kWh/(m²-jaar) en 60 kWh/(m²-jaar). Het ontwerp van een energiezuinig huis moet aan een aantal eisen voldoen om als energiezuinig huis erkend te worden. Dit gaat meestal gepaard met onconventionele oplossingen en hogere bouwkosten.

Passiefhuis vs. lage-energiehuis – de belangrijkste verschillen
Energiezuinige huizen worden vaak verward met passiefhuizen. Beide zijn nauw verwant, maar er zijn verschillen tussen beide. De basisparameter die de twee soorten constructies onderscheidt, is de vraag naar primaire energie (nodig voor verwarming, warm water, werking van huishoudelijke apparaten). Zoals hierboven vermeld, ligt dit tussen 30 kWh/(m²/jaar) en 60 kWh/(m²/jaar) voor een energie-efficiënt huis, terwijl het 15 kWh/(m²/jaar) is voor een passiefhuis. Een ander verschil is de gemiddelde U-waarde van de buitenmuren. Voor een energie-efficiënt huis mag deze niet hoger zijn dan 0,20. Voor een passiefhuis is de maximale waarde 0,12. Net als voor de buitenmuren worden ook de U-waarden voor ramen en deuren gespecificeerd. Deze zijn respectievelijk 1,3 en 0,8. Als we de bovenstaande gegevens analyseren, is het eenvoudig te zien dat een Passiefhuis een extreem energiezuinige versie is van een Energiezuinig Huis. De verschillen tussen een energiezuinig huis en een passiefhuis hebben een aanzienlijke invloed op de bouwkosten.

 

Hoe bouw je een energiezuinig huis?
Om een energiezuinig huis te bouwen, moet je beginnen met een speciaal ontwerp, dat helaas duurder is dan een traditioneel huis. In dit ontwerp staat precies hoe het energiezuinige huis gebouwd moet worden. Het lichaam van het gebouw moet eenvoudig zijn, gebaseerd op een rechthoek, en de muren en het dak moeten zo min mogelijk rondingen hebben. De zuidkant moet zoveel mogelijk beglazing hebben, terwijl de noordkant opgebouwd moet zijn, zonder raamopeningen. De indeling van het gebouw bepaalt de indeling van de kamers. Woonkamers moeten aan de zuidkant liggen, terwijl de noordkant meestal wordt gereserveerd voor bijkeukens. De bovengenoemde U-waarden zijn erg belangrijk. Om ze te bereiken is het nodig om thermische isolatielagen van minstens 20 cm in de muren en 30 cm in het dak of plat dak aan te brengen. In het algemeen moet je warmtebruggen proberen te elimineren, dus zorg voor de juiste deuren en ramen. Door de architectuur van energiezuinige huizen zien ze er vrij specifiek en zelfs modernistisch uit. Dit kan een probleem zijn bij het verkrijgen van een bouwvergunning, vooral in regio’s waar de bouwvoorschriften veel nadruk leggen op traditie.

Energiezuinig huis – Parameters
Naast de U-factor en de energievraag die hierboven zijn genoemd, moeten energiezuinige huizen voldoen aan een aantal andere eisen. De eerste is de energievraagindex. Dit is de uiteindelijke energievraag, rekening houdend met transmissieverliezen. Een andere indicator is EUco, die de hoeveelheid energie meet die nodig is voor verwarming en ventilatie. Deze indicator toont de mate van bescherming tegen warmteverlies. Volgens de ISO-norm ligt de EUco voor energiezuinige huizen tussen 30 en 70 kWh/(m2-jaar). De nieuwste regelgeving voor energiezuinige huizen is van kracht sinds 2014.

Energiezuinig huis – Kosten
Hoeveel kost een energiezuinig huis? Het bouwen van een klein, energiezuinig huis kost meer dan het bouwen van een traditioneel huis. De belangrijkste factor zijn de materiaalkosten. Dit is het geval voor muren, die ongeveer 15.000 PLN kosten voor een klein energiezuinig huis, vergeleken met ongeveer 10.000 PLN voor een traditioneel huis. De energieneutrale staat van een energiezuinig huis is ook 5.000 zloty duurder. We hebben het over ongeveer 20 000 zloty’s. Bij het bouwen van een energiezuinig huis is het mogelijk om geld te besparen bij het ontwerp van de dakbedekking, omdat het niet aan te raden is om dakkapellen of grotten te ontwerpen, die extra kosten veroorzaken bij het bouwen van traditionele huizen. Een energiezuinig huis is ongeveer 30% duurder dan een standaard huis, dat nog steeds het populairst is.

Energiezuinig huis – bouwkosten vs. winst in gebruik
De winstgevendheid van een energiezuinig huis kan het best worden geïllustreerd door de gebruikskosten van bovenstaande gebouwen te vergelijken met die van traditionele huizen. Een gemiddeld huis verwarmen met kolen kost ongeveer 4.000 PLN per jaar, verwarmen met olie kost 7.000 PLN, verwarming aanbevolen in energiezuinige huizen (warmtepomp) kost ongeveer 2.000 PLN. Er moet ook worden opgemerkt dat energiezuinige huizen heel vaak zijn uitgerust met een fotovoltaïsch systeem, waardoor de kosten van het elektriciteitsverbruik van de warmtepomp worden verlaagd. De architectuur van een energiezuinig huis biedt ook meetbare voordelen op het gebied van comfort. Beglazing op het zuiden, mechanische ventilatie en de ergonomische indeling van de kamers hebben allemaal een positief effect op het welzijn en de stemming van de bewoners.

#passive house,  #energy-efficient windows

WhatsApp